)

 

تاریخ حمل و نقل

در حدود 3500 سال قبل از میلاد سومری ها در جنگ ها از ارابـه هایی استفاده می کردند که چرخ هایشان را صفحه های مدور تشکیل می داد و به وسیلهٔ چهارپایان کشیده می شد.
2400 سـال ق.م، چرخهای پره ای مورد اسـتفاده قـرار گرفت .
1700 سال ق.م، ارابه و اسب از بین النهرین به مصر برده شد و 1300 سال ق.م مصری ها در جنگ ها از ارابه هایی که دارای دو چرخ بودند، استفاده می کردند.
در عرصهٔ حمل و نقل کم کم استفاده از ارابه به جای تخت روان متداول شد. در اروپای مرکزی در اواخـر قرن دوازدهم، ارابه هایی برای حمل و نقل مورد استفاده قرار گرفت که با اسب کشیده می شدند. در قرن 15،16 و 17 میلادی در چین، انگلستان، هلند و آلمان اولین آزمایش ها برای دستیابی به نوع دیگری از نیروی محرکه به جز چـهارپایـان، شروع شد.
در سال 1867، اولین دوچرخه اختراع شد. برای اولین بار در سال 1657، امتیاز حمل ونقل مسافر با وسیلهٔ نقلیهٔ عمومی را De Givry در پاریس به دست آورد. این وسیله کالسکه ای با دوچرخ بود و ظرفیت چهار مسافر را داشـت.

در سـال 1828 در پاریس، 1829 در لندن و 1837 در برلین خطوط حمل ونقل عمومی شهری به وسیلهٔ واگن اسبی راه اندازی گردید. این واگن ها دارای 15 صندلی مخصوص مسافر بودند و بر روی ریل با سه اسب کشیده مـی شدند. اسـتفاده از نیروی بخار پیشرفت بزرگی بود.
در سال 1769 اولین وسیلهٔ موتوری که با نیروی بخار حرکت می کرد، به وسیلهٔ یک مهندس فرانسوی Gugnot ساخته شد. این وسیله دارای سه چرخ و یک دیگ بخار بـود کـه نـیروی لازم را برای حرکت تأمین می کرد. سـرعت ایـن وسـیلهٔ نقلیه در حدود 4 کیلومتر در ساعت بود و در مسیر خود هر 30 متر به ناچار توقف می کرد تا بخار لازم برای ادامهٔ حرکت را تأمین نماید.
در سـال 1830 در لنـدن، 26 دسـتگاه اتوبوس که با نیروی محرکهٔ بخار حرکت مـی کردند، بـه کار گرفته شد که بعضی از این اتوبوس ها تا سال 1900 هنوز مورد استفاده قرار می گرفت و بین 16 تا 19 کیلومتر در ساعت حـرکت مـی کردند. سـرانجام دایملر در سال 1883 اولین اتومبیل احتراقی را به ثبت رساند. بعد از او بـنز در 1885 با اختراع اتومبیل سه چرخ، و دیزل در 1893 با اختراع موتور دیزلی راههای تولید انبوه وسیلهٔ نقلیهٔ موتوری را هموار کـردند.
و اینک ما ، مجتمع تولیدی کالسکه آریائی پس از بررسی ابعاد مختلف تاریخی ، فرهنگی  و هنری در شهر زیبای اصفهان ، قطب صنعتی ایران زمین  و پس از گذر از  فراز و نشیب  های بسیار بر آن شدیم  تا در جهت ساخت و عرضه درشکه ، کالسکه و ارابه با بهره گیری از تمامی ابزار و تجهیزات روز دنیا و نیروهای متخصص و با تجربه قدمی بسیار بزرگ در جهت رونق دوباره این محصولات ارزشمند که به نوعی تجدید خاطره و بهانه ای برای تعامل روحی با دنیای کهن می باشد ، برداریم .

منبع: 1پزشک

 

کلیه محصولات ”درشکه آریایی“ همراه با بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه به مشتری تحویل می‌گردد.